Eurasia Airshow 2020 Offical Programme | Eurasia Airshow